ขี้กลึง

รับซื้อ จำหน่ายขี้กลึง ราคาเศษเหล็กวันนี้ 2564 สูงเป็นพิเศษ

ขี้กลึงคืออะไร

หากเราคิดถึงขี้กลึงเราจะนึกถึงอะไรได้บางแน่นอนอันดับแรกคือโรงกลึงซึ่งจะมีขึ้กลึงเป็นจำนวนมากจากงานกลึงประเภทต่างๆ ขี้กลึงจะมีลักษณะต่างกัน ตามประเภทของงานกลึง เช่นเป็นเกล็ดหรือเป็นเกลียวตามกรรมวิธีกลึงอยู่2รูปแบบคือ ขี้กลึงเหล็กหล่อ และ ขี้กลึงเหล็กเหนียว

ชนิดของขี้กลึง

ขี้กลึงเหล็กหล่อ เป็นเศษเหล็กที่เกิดขึ้นมาจากกรรมวิธี กลึง ไส เจาะเหล็กหล่อ มีลักษณะเป็นเกล็ด สำหรับเพื่อการรับซื้อขี้กลึงเหล็กหล่อจำเป็นต้องไม่ผสมขี้รีดหรือ ปลอมปนอื่น แล้วก็จะต้องไม่เปียกชุ่มน้ำหรือน้ำมัน

ขี้กลึงเหล็กเหนียว เป็นเศษเหล็กที่เกิดขึ้นจากวิธีการ กลึง ไส เจาะเหล็กเหนียวซึ่งจะเป็นเส้นเกลียว สำหรับการรับซื้อขี้กลึงเหล็กเหนียวจึงควรไม่มีสิ่งเจือปนอื่นๆแล้วก็จำเป็นต้องไม่เปียกชุ่มน้ำหรือน้ำมัน