เหล็กหนาพิเศษ

รับซื้อเศษเหล็กหนาพิเศษ ราคาเศษเหล็กประจำวัน 2564 สูง

เศษเหล็กหนาพิเศษ คืออะไร แบ่งได้กี่ประเภท

1.เศษเหล็กหนาพิเศษประเภทที่ 1

เป็นเศษเหล็กที่มีความหนามากกว่า 6 มิลลิเมตร และเป็นเศษเหล็กที่มาจากแหล่งเดียวกัน ผิวของเศษเหล็กหนาประเภทที่ 1 ควรมีความสะอาด ปราศจากสนิม เพรียง หรือสารอินทรีย์เกาะอยู่บนผิวเหล็ก

2.เศษเหล็กแผ่นหนาและเศษเหล็กรูปพรรณ

เป็นเศษเหล็ก ที่ได้จากการตัดเหล็กแผ่นหนา รวมถึงเหล็กรูปพรรณต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความหนามากกว่า 6 มิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 80 เซนติเมตร และกว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร