เหล็กปั๊ม
เหล็กปั๊ม

รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และเหล็กเหลือใช้

รายละเอียด

เหล็กหนาพิเศษ
เหล็กหนาพิเศษ

รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และเหล็กเหลือใช้

รายละเอียด

เหล็กหนารวม
เหล็กหนารวม

รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และเหล็กเหลือใช้

รายละเอียด

เหล็กบาง

รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และเหล็กเหลือใช้

รายละเอียด

ขี้กลึง
ขี้กลึง

รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และเหล็กเหลือใช้

รายละเอียด

เหล็กใช้งานเกรดบี
เหล็กใช้งานเกรดบี

รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และเหล็กเหลือใช้

รายละเอียด